Ben Falk, 1976, man van Samantha, vader van zes kinderen en wonend op een fijne plek met veel ruimte en buiten.

Ben Falk, dagbesteding Bij Ben
Ben Falk

Sinds 2001 actief in de jeugdhulpverlening. Gestart in de jeugdgevangenis.
Van daaruit de (gesloten) jeugdzorg en de laatste drie jaar in de dagbesteding met een kortdurend karakter. Bachelor in Social Work behaald. De doelgroepen waren vooral jongeren en jongvolwassenen, soms vanuit OTS of een PIJ- maatregel.

De ervaring met het dagbestedingsprogramma liet zien dat een aantal zaken succesvol opgepakt kan worden door buiten en buitenshuis aan de slag te gaan. Daarom is besloten om deze vorm van begeleiding uit te breiden naar een meer langdurige vorm en te combineren met het eigen huis.
Bij Ben was geboren.