Privacyverklaring

Privacy

Wanneer je contact met ons opneemt via een van de e-mailadressen op onze contactpagina, geef je een aantal persoonsgegevens, zoals jouw naam en e-mailadres aan ons door. Wij gebruiken deze gegevens alleen om jouw vragen te beantwoorden. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beantwoorden van jouw vraag en de verdere afhandeling hiervan. De persoonsgegevens die je doorgeeft via deze website verstrekken wij niet aan derden.

Cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies (google analytics). Wij gebruiken deze cookies met het doel om het gebruik van de website te meten. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren.

Contact

Heb je vragen over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Of wil je de persoonsgegevens die wij over jou verwerken inzien, corrigeren of wissen, neem dan contact met ons op via info@dagbestedingbijben.nl.
Ook als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je met ons contact opnemen. Mochten wij er toch niet uitkomen, dan kun je op grond van de privacywetgeving ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Afbeeldingen op deze website

Op alle afbeeldingen op deze website berust copyright. Hetgeen inhoudt dat deze afbeeldingen niet zonder toestemming op enigerlei gebruikt mogen worden. De personen op de foto’s zijn figuranten (acteurs) behalve de volwassene, Ben Falk; eigenaar van Bij Ben.