“Ik kan mij niet herinneren wanneer ik voor de laatste keer mijn huiswerk af
had. Maar vandaag is het mij gelukt: ik ben klaar voor vandaag. Helemaal zelf
gedaan. Het kan best zijn dat onze wandeling straks totaal verregent of de
soepballen aangebrand raken maar deze ochtend voelt heel lekker. Ik ben
gewoon klaar. Ik zou bijna om een sticker vragen.”

De ideale onderwijssetting

De kleinschaligheid, onze dagstructuur en het buiten werken bleken een ideale combinatie
voor onderwijs. Voor veel van onze cliënten zijn het niet hun capaciteiten die hen
dwarszitten bij het leren maar de omgeving. Teveel prikkels, te veel afleiding, niet goed
begrijpen wat de bedoeling is, te weinig focus. Bij Ben biedt juist het alternatief. Veel van de
jongeren die bij ons komen moeten eerst weer grond onder de voeten voelen, grip krijgen.
Maar bijna allemaal lukt het ze daarna ook weer om hun school op te pakken. Omdat ze het
altijd al konden maar het steeds niet lukte.

Terug naar school

Los van de leerplicht, is iets leren voor veel mensen fijn om te doen. Het geeft een gevoel
van groei, zelfvertrouwen en de mogelijkheid om mee te draaien in deze wereld. Daarom is
onderwijs vanaf dag één een speerpunt bij ons geweest. Vaak zijn wij de eerste plek waar
het leren weer wordt opgepakt, waar een onderwijsprogramma weer vorm krijgt. Het
doorstromen naar regulier of speciaal onderwijs is altijd het einddoel, soms met behulp van
maatwerkoplossingen. Onderwijs is teamwerk waarbij de school, ouders, ondersteunende
instanties en wij samenwerking om de cliënt weer in het goede leerproces en op de goede
leerplek te krijgen.

Een schooldag

’s Ochtends beginnen met leren werkt het beste. Dan is de focus en frisheid er. Dat leren doe
je binnen in een rustige, haast saaie ruimte, weinig prikkels. In de pauze ga je juist wel even
naar buiten, frisse lucht, balletje trappen. In de middag ga je wat anders doen want de boog
kan niet altijd gespannen blijven. Dan draai je dus weer gewoon mee in het programma van
de dagbesteding, lekker buiten aan de slag. En daarmee is het geen huiswerkklasje maar
gewoon een dag Bij Ben.